| 

ZAGARA

BROODMOTHER OF THE SWARM

ถ้าหาก Kerrigan คือ ราชินีแห่ง Zerg, แล้ว Zagara คือ มารดาแห่งการกำเนิด เป็นผู้มีไหวพริบ และการยืนหยัดหนักแน่น เธอสามารถสั่งการ สมุนอันชั่วร้าย เข้ามาต่อสู้ในสนามรบ ถ้าหากคุณได้พบกับเธอและลูกของเธอก็โปรดจงระวัง ไม่ไปยุ่งกับลูกๆ ของเธอ และ คุณควรเรียกเธอว่า mama!

HEROES SKINS

DAMAGE

UTILITY

SURVIVABILITY

COMPLEXITY

SPECIALIST

HEROIC ABILITIES

Nydus Network
Zagara สามารถสร้าง Nydus Worms เพื่อทำการเชื่อมต่อในแต่ละจุด ในพื้นที่ต่างๆ ของ Map ที่เธอสร้างขึ้น ความสามารถนี้จะทำให้เธอ ควบคุมพื้นที่และเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
Devouring Maw
Zagara จะเรียก Ravenous mouth ออกมางับศัตรูในพื้นที่เป้าหมาย สร้างความเสียหาย และ จับล๊อคศัตรูไว้ในช่วงเวลาหนึ่ง

STARTING ABILITIES

Baneling Barrage
Zagara จะสามารถปลดปล่อย Banelings กลิ้งออกไปบริเวณด้านหน้า เมื่อกระทบกับศัตรูจะทำการระเบิดสร้างความเสียหายจำนวนหนึ่ง ในระยะเล็กๆ บริเวณที่ระเบิด
Hunter Killer
The broddmother ไม่จำเป็นต้องทำงานสกปรกด้วยฝีมือเธอเองเสมอไป เธอสามารถ Summon Hydralisk ออกมายังสนามรบ เพื่อจัดการกับเป้าหมายที่กำหนด
Infested Drop
Zagara จะทำการเรียก Roach จากกลางอากาศ กระทบไปยังพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด และ Roach จะฝักตัวออกมาโจมตีต่อในบริเวณรอบๆ อีกด้วย

HERO TRAIT

Creep Tumor
ด้วยลักษณะเฉพาะของเผ่าพันธุ์ Zerg ทำให้ Zagara และลูกน้องของเธอสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วภายในอาณาเขตรังเมือก. Zagara สามารถวางรังเมือกเพื่อให้กำเนิดสมุนของเฮรอบ Battleground แห่ง Nexus ได้

STARTING ABILITIES (สกิลพื้นฐาน)

BANELING BARRAGE

Zagara จะสามารถปลดปล่อย Banelings กลิ้งออกไปบริเวณด้านหน้า เมื่อกระทบกับศัตรูจะทำการระเบิดสร้างความเสียหายจำนวนหนึ่ง ในระยะเล็กๆ บริเวณที่ระเบิด

HUNTER KILLER

The broddmother ไม่จำเป็นต้องทำงานสกปรกด้วยฝีมือเธอเองเสมอไป เธอสามารถ Summon Hydralisk ออกมายังสนามรบ เพื่อจัดการกับเป้าหมายที่กำหนด

INFESTED DROP

Zagara จะทำการเรียก Roach จากกลางอากาศ กระทบไปยังพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด และ Roach จะฝักตัวออกมาโจมตีต่อในบริเวณรอบๆ อีกด้วย

HEROIC ABILITIES (สกิลท่าไม้ตาย)

NYDUS NETWORK

Zagara สามารถสร้าง Nydus Worms เพื่อทำการเชื่อมต่อในแต่ละจุด ในพื้นที่ต่างๆ ของ Map ที่เธอสร้างขึ้น ความสามารถนี้จะทำให้เธอ ควบคุมพื้นที่และเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

DEVOURING MAW

Zagara จะเรียก Ravenous mouth ออกมางับศัตรูในพื้นที่เป้าหมาย สร้างความเสียหาย และ จับล๊อคศัตรูไว้ในช่วงเวลาหนึ่ง