| 

TYCHUS

NOTORIOUS OUTLAW

เดิมทีทหารคนนี้ เคยเป็นอดีตนักโทษต้องคดีอาญามาก่อน Tychus Findlay และ Jim Raynor ได้แบ่งบันบางสิ่งซึ่งใครบางคนอาจจะเรียกว่า ผ่านตาหมากรุก ที่มาจากการใช้ประโยชน์จากความกล้าหาญ และ มันเป็นได้เป็นการต่อสู้ที่กล้าหาญมาจากใจที่แท้จริงหรอก แน่นอนว่าที่เขาทำเช่นนี้ จึงไม่มีใครมาตรวจสอบ Tychus' ว่า เขาเคยเป็นอดีตนักโทษต้องคดีอาญามาก่อน

HEROES SKINS

DAMAGE

UTILITY

SURVIVABILITY

COMPLEXITY

ASSASSIN

HEROIC ABILITIES

Drakken Laser Drill
โดยปรกติแล้ว ป้อม Laser นี้ ได้รับการออกแบบมาใช้ในการทำเหมืองแร่ แต่สำหรับตอนนี้ สามารถมาใช้ในการต่อสู้ได้ด้วยเช่นกัน เมื่อ Tychus ตั้งป้อม Laser จะทำการยิงไปที่เป้าหมายที่เป็นศัตรู สร้างความเสียหายต่อเนื่องในระยะดังกล่าว
Commandeer Odin
ในบางครั้ง Tychus ต้องการปืนที่ใหญ่กว่าตัวเขา ซึ่งนั่นก็คือ เมื่อเขา เรียก Odin mech เข้ามาขับขี่ เมื่อ Tychus เรียก Odin มาขับจะทำการยิ่งแรงขึ้น และ มีความสามารถของหุ่นเพิ่มเติมอีกด้วย

STARTING ABILITIES

Overkill
Tychus จะเปิดใช้งาน Minigun ยิงไปยังพื้นที่เป้าหมาย ทรงกรวย สร้างความเสียหายให้กับศัตรู ในชั่วเวลาหนึ่ง
Frag Grenade
ขว้างระเบิดออกไปโจมตียังพื้นที่เป้าหมายทำให้ศัตรูได้รับความเสียหาย และ ถูกผลักออกไปบริเวณรอบๆ จากจุดที่ระเบิด
Run and Gun
Tychus จะพุ่งไปยังด้านหน้าในระยะหนึ่ง และมีผลทำให้ Minigun หมุนรอบยิงได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ รอบหมุนจากปรกติ

HERO TRAIT

Minigun
Minigun อาวุธโปรดของ Tychus นั้นสามารถยิงได้แรง และรวดเร็ว ผิดกับชื่อของมัน ความสามารถของเค้านั้นยากที่จะหาคนต่อกรได้. ข้อเสียของมันในการยิงที่ต่อเนื่องในหลายลำกล้อง คือต้องรอรอบหมุนของปืนเสียก่อน จึงจะทำการยิ่งออกไป. แต่เมื่อ Minigun's เข้าพร้อมเมื่อไหร่ละก็, มันจะยิงทุกอย่างที่ขวางหน้าให้สิ้นซาก

STARTING ABILITIES (สกิลพื้นฐาน)

OVERKILL

Tychus จะเปิดใช้งาน Minigun ยิงไปยังพื้นที่เป้าหมาย ทรงกรวย สร้างความเสียหายให้กับศัตรู ในชั่วเวลาหนึ่ง

FRAG GRENADE

ขว้างระเบิดออกไปโจมตียังพื้นที่เป้าหมายทำให้ศัตรูได้รับความเสียหาย และ ถูกผลักออกไปบริเวณรอบๆ จากจุดที่ระเบิด

RUN AND GUN

Tychus จะพุ่งไปยังด้านหน้าในระยะหนึ่ง และมีผลทำให้ Minigun หมุนรอบยิงได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ รอบหมุนจากปรกติ

HEROIC ABILITIES (สกิลท่าไม้ตาย)

DRAKKEN LASER DRILL

โดยปรกติแล้ว ป้อม Laser นี้ ได้รับการออกแบบมาใช้ในการทำเหมืองแร่ แต่สำหรับตอนนี้ สามารถมาใช้ในการต่อสู้ได้ด้วยเช่นกัน เมื่อ Tychus ตั้งป้อม Laser จะทำการยิงไปที่เป้าหมายที่เป็นศัตรู สร้างความเสียหายต่อเนื่องในระยะดังกล่าว

COMMANDEER ODIN

ในบางครั้ง Tychus ต้องการปืนที่ใหญ่กว่าตัวเขา ซึ่งนั่นก็คือ เมื่อเขา เรียก Odin mech เข้ามาขับขี่ เมื่อ Tychus เรียก Odin มาขับจะทำการยิ่งแรงขึ้น และ มีความสามารถของหุ่นเพิ่มเติมอีกด้วย