| 

SKY TEMPLE

zoom
เป็นสิ่งที่ลอยอยู่เหนือบนทะเลทรายที่แห้งแล้งของ Luxoria ชื่อนั้นคือ Sky Temple, Sky Temple เป็นศูนย์กลางของศาสนาที่นับถือ Snake God Ka, เขาได้เก็บพลังอันยิ่งใหญ่ไว้ภายในวัด, แต่ละพลังของเขานั้นถูกปกป้องด้วยเหล่าผู้พิทักษ์ทั้งหลาย. ด้วยการป้องกันที่แข่งแกร่ง, ไม่มีนับรบคนใดที่กล้าจะท้าทายเพื่อที่จะได้รับพลังจากพระเจ้าให้กับตนเองบ้างหรือ ?