| 

DRAGON SHIRE

zoom
สวนที่เขียวขจีและสงบ ได้เติบโตมาอย่างช้านาน, จนกระถั่งถูกหลอมรวมเข้ากับอาณาจักร Dragon Spire. ภายใต้ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์นี้มีพลังของมังกรที่เก่าแก่ถูกปิดผนึกอยู่มาอย่างช้านาน … และผู้สืบทอดพลังเหล่านั้น จะไม่ยอมยกโทษให้แก่ผู้ที่ล่วงล้ำอณาเขตอย่างเด็ดขาด