| 

BATTLEFIELD OF ETERNITY

zoom
การปะทะกันของ High Heavens และ Burnning Hells เป็นดังการต่อสู่ที่ไม่มีที่สิ้นสุด Immortal นักรบผู้ยิ่งใหญ่ของทั้งสองฝ่าย ถูกบังคับให้ต้องต่อสู้จนกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะ ด้วยความช่วยเหลือของคุณ ที่จะทำให้มีชัยเหนือต่อศัตรูของคุณได้ ปราบ Immortal ของศัตรูให้ได้ และจะได้รู้่ว่าใครจะยกทัพไปถึงหน้าประตูของอีกฝ่ายได้ก่อนกัน !